Må footbikes køre på gaden?

Under menupunktet Færdselsregler ovenfor kan du læse de generelle regler for udstyr på cykler (herunder footbikes) fra Bekendtgørelse om cyklers indretning og udstyr m.v. (cykelbekendtgørelsen).

Jeg kontaktede for nogle år siden Rigspolitiet (Nationalt Færdselscenter) for at få bekræftet at footbikes betragtes som cykler. De svarede: “De viste kickbikes eller footbikes minder […] mere om cykler end løbehjul som legetøj. Det betyder at hvis de kan anses som cykler i færdselslovens forstand, skal de føres på cykelsti, der hvor der er cykelsti. For at en cykel er en cykel i færdselslovens forstand, skal den opfylde de krav der er fastsat i Bekendtgørelse om cyklers indretning og udstyr.”

Rigspolitiet spurgte derfor det daværende Trafikstyrelsen, som var myndighed på området, om kickbikes/footbikes betragtes som cykler. Trafikstyrelsen svarede: “En cykel defineres i Wienerkonventionen som et køretøj der fremdrives ved muskelkraft. […] En kickbike anses derfor også som cykel. Kickbiken skal være udstyret som beskrevet i Bekendtgørelse om cyklers indretning og udstyr m.v.

Men der er jo lige det der aber dabei med reflekser på pedalerne – eller rettere “to gule reflekser, der bevæger sig, når cyklen kører, og som er synlige bagfra”, men i praksis opfyldes det krav altid ved reflekser på pedalerne.

Derfor spurgte jeg Færdselsstyrelsen (som er en del af Trafik- og Byggestyrelsen) igen hvordan footbikere skal forholde sig til kravet i bekendtgørelsen om reflekser på pedalerne, da footbikes jo per definition ikke har pedaler.

Det skal lige siges at footbikere ikke er de eneste der har svært ved at opfylde det krav; det gælder også cykler med anhængere samt liggecykler hvis pedaler/pedalreflekser sjældent kan ses bagfra.

Derfor spurgte jeg Færdselsstyrelsen om de havde nogen forslag, og om politiet kan give en bøde for ikke at opfylde dette krav.

Færdselstyrelsen svarede som forventet at der er “en række bestemte krav der skal være opfyldt til en cykels udstyr, deriblandt også reflekser” og henviste til siden Krav til cykler og til den nye Bekendtgørelse om cyklers indretning og udstyr m.v. som trådte i kraft 1. juli 2016. De konkluderede: “Er disse krav ikke overholdt, anses cyklen som ulovlig. Hvorvidt der gives en bøde for manglende udstyr på et køretøj, er op til politiet at afgøre.”

Jeg spurgte derfor Rigspolitiet om de kunne give dispensation til footbikere for § 18-reflekserne, men de svarede: “Rigspolitiet kan alene henvise til Trafik- og Byggestyrelsens bekendtgørelse om cyklers indretning og udstyr”, og “Rigspolitiet har ikke hjemmel til at udstede dispensation for Trafik- og Byggestyrelsens bestemmelsen.”

Så hvis man vil stå sig godt med politiet, skal man montere “to gule reflekser der bevæger sig når cyklen kører, og som er synlige bagfra” på en eller anden måde, og det er faktisk ladsiggørligt. Man kan f.eks. købe to (godkendte) gule hjulreflekser eller pedalreflekser, bore huller i dem og montere dem med strips/kabelbindere på stellet på hver side af hjulet så de hænger løst og dingler og dermed “bevæger sig når cyklen kører”. Det afgørende er at de hele tiden er synlige bagfra, dvs. ikke vender mod siden ligesom hjulreflekserne.

One comment

Comments are closed.